goblindisco:

פריצה pt. 2

goblindisco:

פריצה pt. 2

goblindisco:

פריצה
פיצה
פריצה

goblindisco:

פריצה

פיצה

פריצה

היום כשהייתי בפוטותרפיה זיהיתי את המורה שבחנה אותי למגן באנגלית בעל פה ואני חוששת שהזיהוי היה הדדי
מביייייייייייך

The whole point to grandma’s ipad

היום הייתי בפתיחת תערוכה באום אל פחם והדבר הכי מוזר בזה היה סוכרייה על מקל שבמרכזה זית שחור.
אפשר אפילו להגיד שמצצתי זית.
#אנימאשימהאתאבאשליבמשחקהמיליםהזה

היום הייתי בפתיחת תערוכה באום אל פחם והדבר הכי מוזר בזה היה סוכרייה על מקל שבמרכזה זית שחור.
אפשר אפילו להגיד שמצצתי זית.
#אנימאשימהאתאבאשליבמשחקהמיליםהזה

הדילמה הנצחית

הדילמה הנצחית

קרמב(ר)ולה

קרם ברולה

קרמברולה

קרמבולה